Samen kijken met Jaap (2024)

Terug

In gesprek over de verrassingen in The Collager II

TijdensThe Collager II organiseren we weer een ‘Kijken met Jaap’-avond. Op toegankelijke wijze gaan we met elkaar in gesprek over wat we zien in alle collages en assemblages in de expositie. Jaap van der Veen begeleidt de bijeenkomst op een open en humoristische manier. Het gaat nooit om inhoudelijke deskundigheid maar om het plezier van het kijken.

Enkele van de exposerende kunstenaars zijn aanwezig. De ervaring leert dat de gesprekken altijd tot verrassingen en nieuwe inzichten leiden, zowel bij de deelnemers als de kunstenaars.

“In gesprek kijk je ook door de ogen van de ander. De één is gericht op vorm en kleur, de ander zoekt meteen betekenis of een verhaal. Ik ontdek ook hoe ik zelf kijk.”– bezoeker

"Er valt mee…

In gesprek over de verrassingen in The Collager II

TijdensThe Collager II organiseren we weer een ‘Kijken met Jaap’-avond. Op toegankelijke wijze gaan we met elkaar in gesprek over wat we zien in alle collages en assemblages in de expositie. Jaap van der Veen begeleidt de bijeenkomst op een open en humoristische manier. Het gaat nooit om inhoudelijke deskundigheid maar om het plezier van het kijken.

Enkele van de exposerende kunstenaars zijn aanwezig. De ervaring leert dat de gesprekken altijd tot verrassingen en nieuwe inzichten leiden, zowel bij de deelnemers als de kunstenaars.

“In gesprek kijk je ook door de ogen van de ander. De één is gericht op vorm en kleur, de ander zoekt meteen betekenis of een verhaal. Ik ontdek ook hoe ik zelf kijk.”– bezoeker

"Er valt meer te zien dan je denkt. Ik heb lang naar iets gekeken, waar ik anders langs gelopen was.”– bezoeker

“Toen ik het kunstwerk maakte was het duidelijk. Nu ben ik helemaal verrast door de verwarring bij de kijker.”– exposant

“Ik wist niet dat ik dit heb gemaakt.”– exposant

Jaap van der Veen is gedragsbioloog met als specialisatie leerprocessen. Jaap is actief als medewerker van Galerie Noord, alwaar hij anderen graag in vrolijke verwarring brengt.

De voertaal is Nederlands.

Prijzen

 • Gratis
 • Heiligen Geest, Pelstergasthuis

  Heiligen Geest, Pelstergasthuis

  Samen kijken met Jaap (1)
  Groningen

  Architectuur

  Dit is het oudste gasthuis van de stad. Het wordt in 1267 vermeld als paus Clemens IVde bisschop van Utrecht opdracht geeft het kerkhof in te wijden.

 • Firma Mulder Feestartikelen

  Firma Mulder Feestartikelen

  Samen kijken met Jaap (2)
  Groningen

  Overige winkels

  Firma Mulder aan het Zuiderdiep is al 90 jaar een begrip op het gebied van feestartikelen.

 • Glitterstenen

  Glitterstenen

  Samen kijken met Jaap (3)
  Groningen

  Monument

  Sommige dingen vallen pas echt op als de zon schijnt. Dit kunstwerk van Saar Oosterhof, bijvoorbeeld. Op onregelmatige afstand van elkaar bracht ze in het trottoir van de Pelsterstraat glitterstenen aan.

 • Heilige Geestgasthuis

  Heilige Geestgasthuis

  Samen kijken met Jaap (4)
  Groningen

  Architectuur

  Het Heilige Geest Gasthuis is het oudste gasthuis van de stad Groningen. In 1267 werd het voor het eerst vermeld: de paus gaf toestemming voor de aanleg van een kapel met kerkhof.

 • Voormalig bankgebouw Pelsterstraat

  Voormalig bankgebouw Pelsterstraat

  Samen kijken met Jaap (5)
  Groningen

  Architectuur

  Dit is typisch zo’n pareltje waaraan je voorbij loopt als je niet omhoog kijkt. Tegenwoordig zit in dit pand een boekbinderij, maar ooit was hier de Julius Oppenheimbank gevestigd.

 • Wadapartja Zuiderdiep

  Wadapartja Zuiderdiep

  Samen kijken met Jaap (6)
  Groningen

  Restaurant

  Wadapartja betekent simpelweg: "Wat apart, ja." Dat is wat een Groninger zou uitroepen als hij ergens binnenloopt of iets ziet dat hij eigenlijk niet direct kan plaatsen – iets wat bijzonder is.

 • Grand Café Mr. Bakels

  Grand Café Mr. Bakels

  Samen kijken met Jaap (7)
  Groningen

  Restaurant

  Grand Café Mr. Bakels is gevestigd aan het Gedempte Zuiderdiep 56 in een prachtig 19e eeuws pand dat eens eigendom was van de Steenkolen Handels Vereeniging.

 • Buckshot Café

  Buckshot Café

  Samen kijken met Jaap (8)
  Groningen

  Café of Bar

  Buckshot Café bestaat sinds 15 oktober 1999. Eigenaren Maarten Burger en Marc Groenewoud hebben de beschikking over twee verdiepingen met twee bars en twee sferen.

 • Barrel Wijnlokaal

  Barrel Wijnlokaal

  Samen kijken met Jaap (9)
  Groningen

  Café of Bar

  Winebar of the Year 2018: Barrel is hét Wijnlokaal van Groningen, verscholen in de Haddingestraat op een steenworp afstand van de Vismarkt.

 • De Faun

  De Faun

  Samen kijken met Jaap (10)
  Groningen

  Architectuur

  In 1935 werd op de hoek van de Herestraat en het Gedempte Zuiderdiep een bedrijfsverzamelgebouw gebouwd.

 • Fietsverhuur Groningen

  Fietsverhuur Groningen

  Samen kijken met Jaap (11)
  Groningen

  Fietsverhuurbedrijf

  Fietsverhuurgroningen is gelegen te midden van het centrum van Groningen. Wij zijn slechts drie minuten lopen van het centrale station verwijderd. Wij verhuren het hele jaar door fietsen.

 • Eetcafé d'Ouwe Brandweer

  Eetcafé d'Ouwe Brandweer

  Samen kijken met Jaap (12)
  Groningen

  Eetcafé

  Eetcafé d'Ouwe Brandweer wordt door verscheidene gasten omschreven als het gezelligste eetcafé in Groningen. Gelegen in het centrum aan het gezellige Zuiderdiep. Heerlijk dineren of gezellig borrelen, bij Eetcafé d'Ouwe Brandweer is het genieten.

 • Lutherse Kerk

  Lutherse Kerk

  Samen kijken met Jaap (13)
  Groningen

  Kerk

  De Lutherse Kerk is een Lutherse kerk in de Haddingestraat te Groningen.

 • Parkeergarage Bioscoop

  Parkeergarage Bioscoop

  Samen kijken met Jaap (14)
  Groningen

  Parkeerplaats

  De perfecte uitvalsbasis om te parkeren voor een dagje Groningen. Deze parkeergarage bevindt zich onder de Pathé bioscoop aan de rand van het stadscentrum van Groningen.

 • Synagoge Groningen

  Synagoge Groningen

  Samen kijken met Jaap (15)
  Groningen

  Kerk

  In Synagoge Groningen maak je kennis met de cultuur en geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen. In de tentoonstelling of tijdens een rondleiding ontdek je aan de hand van persoonlijke verhalen de betekenis van feestdagen en tradities.

Samen kijken met Jaap (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 5795

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.